Servis

Základním předpokladem bezproblémového provozu velkokuchyňských zařízení je zajištění kvalifikovaného servisu.

Naše firma poskytuje kvalitní záruční i pozáruční servis po celé ČR prostřednictvím odborně vyškolených smluvních partnerů, specialistů na jednotlivé značky. Ti jsou školeni v mateřských závodech jednotlivých výrobců a poskytují servisním technikům tu nejvyšší kvalifikaci. Většina běžných oprav se provádí přímo u zákazníka, ty náročnější v servisním středisku. Pokud se jedná o běžnou pozáruční opravu, je zákazníkovi účtována práce mechanika, ztrátový čas - čas mechanika na cestě, materiál a doprava na místo opravy. Doprava výrobku na záruční opravnu a zpět nebo cestovní výlohy servisního mechanika k zákazníkovi nejsou předmětem záruky a hradí si je zákazník na vlastní náklady. Náklady spojené s dopravou se nevrací.
             
                   

   

   servisní středisko

  

   ceny servisnjích oprav:

  

   práce technika v pracovní době                       ( Po – Pá ) od 8:00–16:00      -       450 Kč/hodinu

   práce technika v pracovní době                       

    - konvektomaty, myčky, plynová zařízení       ( Po – Pá ) od 8:00–16:00      -       650 Kč/hodinu

   práce technika mimo pracovní dobu a v sobotu a v neděli                           -       900 Kč/hodinu

   práce technika mimo pracovní dobu a v sobotu a v neděli 
    - konvektomaty, myčky, plynová zařízení                                                        -   1.300 Kč/hodinu

 
   
ztrátový čas - čas technika na cestě  k zákazníkovi                                           -   250 Kč/hodinu

   

cena cesty servisního mechanika                                                                        -     12 - 14 Kč/km

 


 
 mechanici specialisti vyjíždí k zákazníkům z Krásenska u Vyškova, Prahy, Humpolce, 


   Hlinska nebo Českých Budějovic, záleží na značce spotřebiče,
   na který jsou jednotlivý mechanici vyškoleni ve výrobních závodech

  Ceny zapojení nových spotřebičů:

  Ceny za zapojení nového stroje - zařízení jsou účtovány jako úkon technika.
  Cena montáže je stanovena ve výši 3 - 5% z ceny objednaného zboží s montáží.


  Odborné zaškolení:
  ( kuchařem specialistou ) = 1 hodina práce kuchaře - 600 - 1.000,- Kč dle typu gastro zařízení
  Posouzení stroje:
  ( zařízení ) a sepsání likvidačního protokolu = 1 hodina práce technika - 450,- Kč